Català  |  Castellano        

Vídeo
Si una imatge val més que mil paraules, imagina el que valen 25 imatges per segon acompanyades de so i d'una línia narrativa. El vídeo és una eina fonamental per transmetre ciència, perquè la fa molt més atractiva i comprensible per a gairebé tots els públics. La filmació de reportatges, experiments i documentals té un pes molt important en molts dels nostres projectes.