Català  |  Castellano        

Multimèdia
La tecnologia multimedia és una eina imprescindible a l'hora de fer divulgació de la Ciència, perquè permet multiplicar el ventall de maneres d'oferir la informació i pot fer-la accessible per a un públic molt divers. Per això desenvolupem eines TIC combinant múltiples formats, i integrem animacions explicatives i interactives en tots els nostres projectes.