Català  |  Castellano        

Disseny editorial
El disseny és primordial en la transmissió de la comunicació, i no només per criteris estètics, sinó també funcionals. Un disseny ben plantejat pot multiplicar per molt la capacitat divulgadora de qualsevol text i, de la mateixa manera, un mal disseny pot causar l'efecte contrari. Quan dissenyem llibres, guies, tríptics, pòsters, etc., perseguim sempre tres objectius consecutius: 1) que el lector s'aturi, 2) que s'hi quedi, i 3) que ens recordi.